Loading...

Koen van Vliet

Vanuit een multidisciplinaire achtergrond ben ik in staat de praktijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek en de wetenschap vanuit een praktische invalshoek te benaderen. Het uitgebreide netwerk dat ik de afgelopen jaren als ondernemer heb opgebouwd, zowel in de creatieve en de publieke sector als ook in het bedrijfsleven, maakt dat ik mijn opgedane kennis op een effectieve manier in de praktijk kan inzetten.