Loading...

Crowdfunding theses

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar crowdfunding. Ondanks, of misschien ook wel dankzij, de brede inzet van crowdfunding is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar de werking van crowdfunding verricht. Wat er over geschreven is, is vaak gebaseerd op onderzoek voor een master- of bachelorthesis. In onderstaande lijst een overzicht van de onderzoeken die er op dit vlak op universiteiten worden uitgevoerd.

< 2012

Breeman, F. Financierend publiek gezocht Amsterdam
Larrande, B Crowdfunding for small ventures Amsterdam
Nedeski, S. Crowdfunding on Kickstarter.com Utrecht
Nita, A. The Social Crowdfundnetwork Utrecht
Vliet, K. Crowdfunding: waarom doen we mee? Utrecht
Wagner, B Toverwoord Crowdfunding Nijmegen

2012

Akkersdijk, M.M. The influence of perceived consumer values on future intention to contribute to crowdfunding Amsterdam
Everhardus, J.R. Regulering van Crowdfunding; Vrijheid of Keurslijf? Tilburg
Evers, M. Main drivers of crowdfunding success. a conceptual framework and empirical analysis Rotterdam
Hol. B. Crowdfunding. Gemeenschaps-financiering in stedelijk gebiedsontwikkeling” Rotterdam
O’Connor, K. Feed the Birds; tuppence a Bag Utrecht
Pugacheva, E. Dynamic pricing in crowdfunding and its application as a signaling mechanism for investors Amsterdam

2013

Avakyan, K. Veiling voor de kunst Utrecht
Burgers, M.C.J. The successfulness of crowdfunding projects Tilburg
Haas, M. De kunst van het geven en nemen” Utrecht
Hekke, J.L. De utopische belofte van crowdfunding Utrecht
Melchers, F.B.A. Publiek wordt betrokken: Nederlandse Filmwereld Utrecht
Mulders, B.F Participatie en Motivatie Utrecht

2014

Ballhaus, L. Are crowdfunded products valued more? Amsterdam
Bodnar, Y. The impact of crowdfunding on journalism Amsterdam
Bracamonte Iturrino M. Like me and fund me. Using crowdfunding for personal causes Tilburg
Duijn, J. The doom that came to crowdfunding Amsterdam
Graaf, C. Taking risks while investing in online crowdfunding Rotterdam
Gertsen, F Choosing crowdfunding: factors influencing the choice of start-up financing Amsterdam
Oosterom, M.M. Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur Utrecht
Orbidans, R. Legal issues of crowdfunding in comparative perspective Tilburg
Reimink, M.B.G Crowdfunding in Dutch Small and Medium Enterprises Tilburg
Schaick, A.P.R. Adoption of crowdfunding in the banking model Amsterdam
Tholenaar, S. Crowdfunding, the new charitable donating? Amterdam
Zablowskaja, R. Crowdfunding: Securities Laws & Capital Formation Tilburg

2015

Aarts, D. Crowdfunding binnen het financieel toezichtrecht Amsterdam
Autar, S. Crowdfunding & de Stad Delft
Bijleveld, T. Trust-generation in crowdfunding Amsterdam
Braake, G. Crowdfunding real estate in the United States Amsterdam
Dekker, P. The possible effect of appearance on success rates in funding a project through Kickstarter Amsterdam
Denter, A. Successful online crowdfunding campaigns Amsterdam
Dijk, C. Succes of crowdfunding communities: fixed versus flexible funding Amsterdam
Joode, F.A. The equity crowdfunding model : the effect of value-creation, control preferences, risk and legal issues Amsterdam
Havranek, G. What determines the success of a crowdfunding project Rotterdam
Hollander, T. Exploring Crowdfunding involvement of Dutch banks Tilburg
Opmeer, B. A document on the influence of crowdfunding on documentaries in China Leiden
Meurs, A.M. The success of the performing arts on crowdfunding Amsterdam
Ramakers, C.M.J. The Diffusion of crowdfunded innovations Utrecht
Veelen, T. Civic crowdfunding: A financial kickstart tot urban area development Delft
Vlaming, R. Crowdfunding in Nederland Rotterdam
Samotycha, A.M Crowdfunding: naar een uniform juridisch kader? Juridische ontwikkelingen van crowdfunding in Nederland en in Europa Tilburg
Shpynov, A. Influence of emotions on willingness to donate money on crowdfunding Rotterdam

2016

Bloom, T. Behavioural imperfections in the crowdfunding market Rotterdam
Bovenberg, R.D.L. Quality signals in equity crowdfunding Rotterdam
Cubizolle, B Why do individuals contribute to civic crowdfunding projects? Rotterdam
Choy, S.Y How can projects be successful on crowdfunding platforms? Rotterdam
Dorant, A. Cashing in on your ‘Why’: The effects of value communication and charismatic communication on crowdfunding success on Kickstarter.com Rotterdam
Ettinger, X. Crowdfunding en btw : over hoe ook de btw verandert in een wereld die niet stil staat.  Delft
Garza Ochoa, A Crowdfunding Cultural Projects in Mexico Amsterdam
Lienert, M The Role of Organizational Legitimacy in Equity Crowdfunding Rotterdam
Lindner, O A study on how entrepreneurs choose between equity and reward-based crowdfunding Rotterdam
Marchand, F.I. Crowdfunding Real Estate: Institutions and Markets.   Delft
Raphael, A.D. Empirical Examination on Impact of Firm Characterestics on Equity Crowdfunding Success  Delft
Stam, M Crowdfunding Success Prediction: From Classiffication to Survival Regression and back Amsterdam
Stomp, A Zorgplicht in het kader van crowdfunding Amsterdam
Unen, A The effect of social media on crowdfunding success between different industries Amsterdam
Vos, F.M The influence of trust building factors on crowdfunding: a process mode Rotterdam
Wang, D Corporate crowdfunding as a marketing communication tool Rotterdam

 

Koen van Vliet

No Comments

Leave a Reply