Wie is Koen?


Koen
Foto: William Moore

Vanuit mijn achtergrond als ondernemer, wetenschapper en cultuurliefhebber zie ik een behoefte aan ondernemers, wetenschappers en culturele makers die de verbinding met zowel elkaar als de samenleving kunnen en durven aan te gaan. Daarvoor hebben we mensen nodig die weten wat er speelt, weten hoe het werkt en ook het experiment niet uit de weg zullen gaan.
Om dat te bereiken ondersteun en ontwikkel ik projecten die gericht zijn op kennisdeling in en over de creatieve sector. De rode draad daarin is de behoefte aan het ontdekken van nieuwe manieren van samenwerkingen en het delen van kennis en kunde.

Achtergrond

Ik heb een achtergrond als sociaal professional en studeerde kunstbeleid en -management aan de Universiteit van Utrecht. Mijn masterthesis over de motivatie van donateurs die participeren in culturele projecten op crowdfundingplatforms ontving de Prijs Cultuurmanagement Bilsen Fonds 2012. Vanuit een multidisciplinaire achtergrond ben ik in staat de praktijk vanuit een wetenschappelijke invalshoek en de wetenschap vanuit een praktische invalshoek te benaderen. Het uitgebreide netwerk dat ik de afgelopen jaren als ondernemer heb opgebouwd, zowel in de creatieve en de publieke sector als ook in het bedrijfsleven, maakt dat ik mijn opgedane kennis op een effectieve manier in de praktijk kan inzetten.

In 2009 heb ik de HBO studie Culturele Maatschappelijk Vorming in ‘s-Hertogenbosch afgerond. In deze opleiding heb ik bijzondere aandacht besteed aan maatschappelijk ondernemen en aan sociale en culturele activering. Als verbreding van mijn kennis heb ik in het laatste jaar een verbredende minor aan de Academie voor Management gevolgd, waarbij onder meer aandacht besteed werd aan rechten, beleidskunde, organisatiekunde en economie. Tijdens deze studie heb ik diverse projecten bij gemeente en organisaties uitgevoerd en onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de verbetering van het jongerenwerk van een grote welzijnsorganisatie.
De masteropleiding Kunstbeleid & – Management van de Universiteit Utrecht bood mij de mogelijkheid me verder te specialiseren. Met de kennis van sociale interacties en groepsdynamica naar de culturele sector kijken, levert verrassende inzichten op. Met enkele bestuursfuncties in de culturele sector en een diverse culturele projecten op zak begon ik in 2012 mijn eenmanszaak.

Visie
De zakelijker kant van het creatieve bedrijf wordt steeds belangrijker. Marketing, het vergroten van de eigen inkomsten en een ondernemende houding zijn daaraan onlosmakelijk verbonden. Ondernemers, in welke branche dan ook, zullen continu moeten blijven leren en op de hoogte blijven van de huidige ontwikkeling in hun vakgebied. Ook het netwerk van ondernemers wordt een steeds belangrijkere (succes)factor in het ondernemerschap.

Toch is veel kennis, en zijn veel ontwikkelingen, niet altijd bereikbaar. Het zoeken en bijhouden van een bepaald niveau kennis is een tijdrovende klus, die door veel ondernemers niet als prioriteit wordt beschouwd. Zeker nu bij veel ondernemers het behalen van genoeg klanten en omzet veel tijd in beslag neemt, wordt het ‘vooruit kijken’ nog wel eens overgeslagen. De tijd en gedachte van ondernemers wordt door andere (belangrijkere) zaken opgeslokt.

Koen van Vliet