pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Crowdfunding definitie

crowdfunding definitie

Crowdfunding defintie

Crowdfunding kan gezien worden als een containerbegrip. Een heldere crowdfunding definitie is daarom lastig te formuleren en toch lijkt hier de laatste tijd wel behoefte aan te zijn. De scheidingslijn tussen crowdfunding en andere vormen van funding als filantropie, sponsoring, mecenaat of investeren is nog redelijk dun.

De breedte van het begrip crowdfunding is vooral te wijten aan de diversiteit van de beloningen die een individu als tegenprestatie voor zijn donatie of investering ontvangt. Verschillende soorten van crowdfunding kunnen aan de hand van deze beloningen worden gesegmenteerd. De breedte van de invulling van de term crowdfunding zorgt voor een discussie over de definitie van crowdfunding. De aankomende tijd zullen de kaders van crowdfunding steeds verder uitgewerkt worden en dat lijkt ook nodig. Zonder duidelijke afkadering kan iedereen de term crowdfunding voor zijn financieringsmodel gebruiken en dit kan verwarring veroorzaken bij alle gebruikers van het begrip, zowel bij donateurs als projecthouders.

Definitie

Hoewel crowdfunding in de vorm van strikte donaties mogelijk is, krijgen donateurs in veel gevallen iets voor hun donatie terug. Dit kan verschillende vormen aannemen, zowel in financiële als (im)materiële zin. Denk daarbij aan een deel van de winst, kaarten voor een concert, cd’s of mogelijk inspraak in een ontwerp. Daarbij is crowdfunding vaak alleen bruikbaar als het gaat om concrete producten of projecten met een vastgesteld doelbedrag. Het lijkt in eerste instantie minder geschikt voor het verkrijgen van doorlopende exploitatiekosten. Met het bovenstaande in het achterhoofd kan een eerste bredere definitie van het begrip crowdfunding worden geformuleerd:

Crowdfunding representeert de mogelijkheid om voor een bepaald project via een open oproep – met behulp van het internet – een vooraf bepaalde hoeveelheid financiële middelen te vergaren van een ongedefinieerd (en groot) netwerk van mensen, in ruil voor een immateriële, dan wel materiële beloning.

Bovenstaande definitie van crowdfunding gaat uit van de pure vorm van crowdfunding. Crowdfunding gaat echter in veel gevallen om meer dan geld alleen. Het kan ook ingezet worden voor marketingdoeleinden of het versterken van de band met klanten of consumenten. Om echter helder over crowdfunding te kunnen spreken, raad ik aan crowdfunding in eerste instantie vooral te beschouwen als een financieringsinstrument.

Koen van Vliet

You might also like

No Comments

Leave a Reply