pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Verloop van crowdfunding campagne

Crowdfunding campagne

Hoe verloopt zo’n crowdfunding campagne nu eigenlijk?

Een tijd geleden raakte ik in een discussie beland over het verloop van een crowdfunding campagne. We kregen het over de tijdsduur van een campagne en de tijdstippen dat donateurs hun donatie zullen doen. Er wordt regelmatig vanuit gegaan dat crowdfunding campagnes vooral in het begin en aan het einde van de campagne de grote bedragen ophalen en dat er een soort ‘leeg midden’ bestaat. Maar is dat wel zo? De enige manier om daar achter te komen, is het zelf te gaan meten.

Kickstarter

De gedachte dat er een soort leeg midden is, komt waarschijnlijk deels door de cijfers en resultaten die Kickstarter met ons deelt. Op de blog van Kickstarter worden cijfers en onderzoeken gepubliceerd over dit onderwerp. Een van de onderzoeken, gedaan door Fred Benenson en Yancey Strickler gaat in op de verhouding tussen het aantal donaties dat wordt gedaan en de tijd wat een project online staat. Grafiek 1 toont daar de resultaten van. Kijkend naar die grafiek valt op dat er inderdaad aan het begin en aan het einde een uitschieter te zien is. Op die momenten zeggen relatief veel backers hun financiële medewerking aan het project toe. Het bereik van de verticale as is overigens maar 7%, dus het absolute verschil is relatief.

Een ander onderzoek dat dit laat zien, is gedaan door Jason Brubaker. Hij bekijkt het verloop van de campagne van één project. In grafiek 2 is een duidelijke parabool te zien in de aantal donaties. Benensen (2010) verklaard dit als volgt “1. the creator and backers promote the project to make sure it’s funded or that their friends get in before the end, and 2. people who’ve been sitting on the sidelines (but meaning to pledge) finally jump in before the bell rings.”.

Interessant is ook het groene gemarkeerde gedeelte in grafiek 2. Op dat moment stond het project, dat in deze grafiek wordt weergegeven, op de voorpagina van Kickstarter en er is ook dan een uitschieter in de hoeveelheid donaties te onderscheiden. Daarbij lijkt het ook of de updates (bovenste rij blokjes) en Facebook en Twitter berichten (tweede en vierde rij) alleen in het begin en het einde hebben gezorgd voor extra veel donateurs. Dat is, als we kijken naar een ‘normale’ curve, echter niet meteen aan deze berichten toe te schrijven. Dat is opvallend, want lange tijd is aangenomen dat juist de social media een van de succesfactoren van crowdfunding is. Omdat grafiek 2 alleen het verloop van één enkel project weergeeft, kunnen we daar geen algemene conclusies aan verbinden.

Het verschil tussen de Nederlandse platformen en Kickstarter is groot. Kunnen we dan gemakkelijk stellen dat de conclusies van dat platform één op één over te hevelen zijn naar de Nederlandse platformen? Om daar achter te komen heb ik een tijdje vier projecten van Cinecrowd en 4 projecten van voordekunst in de gaten houden.

voordekunst

Een andere beeld krijgen we als we vier willekeurige projecten van de website voordekunst analyseren. Onderstaande grafieken tonen de procentuele stijging van het opgehaalde bedrag (links) en aantal donateurs (rechts), afgezet tegen de tijd dat het project op de website stond. De projecten hebben respectievelijk €1000, €1100, €6000 en €4000 opgehaald en 21, 25, 19 en 16 dagen online gestaan.

Voordekunstgrafiek

We zien een paar flinke uitschieters in het midden. Op dat moment is er dus een grote procentuele stijging geweest in zowel het totale bedrag dat bijdragen is (links) alsook het aantal donateurs dat zich aan het project heeft verbonden (rechts). Dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn, zal later blijken als vier willekeurige projecten van de website Cinecrowd analyseren. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, verliepen bij de geanalyseerde projecten op voordekunst het aantal donateurs en het bijgedragen bedrag redelijk gelijk.

Voordekunst

Alleen bij project nummer 4 zien we zowel in het begin als aan het einde van de campagne duidelijke uitschieters in zowel het opgehaalde bedrag als het aantal donateurs die participeerde. Bij de andere projecten lijkt er geen sprake te zijn van het zogenaamde ‘lege midden’ en kunnen er juist in het midden relatief veel donateurs en hoge bedragen worden bijgeschreven.

Cinecrowd

Een nog andere beeld krijgen we als we vier willekeurige projecten van de website Cinecrowd analyseren. Onderstaande grafieken tonen wederom de procentuele stijging van het opgehaalde bedrag (links) en aantal donateurs (rechts), afgezet tegen de tijd dat het project op de website stond. De projecten hebben respectievelijk €8500, €5400, €5000 en €7000 opgehaald en 41, 36, 42 en 38 dagen online gestaan.

Cinecrowd grafiek

Bij cinecrowd zien we bij de bedragen alle projecten aan het einde een paar flinke uitschieters. Bij een van de projecten zien we die tevens in het midden verschijnen. Bij project nummer 3 en nummer 4 zijn dit zulke grote stijgingen dat ze voor de helderheid van de grafiek buiten het bereik van de verticale as zijn gehouden. Het gaat daarbij om een stijging van 46% en 38% bij project 3 en 67% bij project nummer 4. Deze uitschieters kunnen twee dingen betekenen. Het zou zo kunnen zijn dat donaties die offline zijn binnengehaald op dat moment bij het online bedrag worden opgeteld of dat het (zeer) grote donaties zijn. Om daar achter komen zullen we wederom naar de individuele projecten moeten kijken.

Cinecrowd

Kijkend naar de grafieken van de vier individuele projecten zien we dat we, wat betreft project 3 en 4, inderdaad kunnen stellen dat het enkele grote bedragen zijn geweest. Hoewel de procentuele stijging van het opgehaalde bedrag en het aantal donateurs over het algemeen redelijk gelijk loopt, is dat bij de grote uitschieters niet het geval. Ook bij Cinecrowd kunnen we niet echt spreken van een ‘leeg midden’. Hoewel de grote bedragen inderdaad aan het einde van de looptijd worden binnengehaald, zien we daarbuiten een relatief vlakke lijn.

Conclusie

Gezien het aantal projecten dat is geanalyseerd, is het niet meteen mogelijk om de uitkomsten te generaliseren. Wel kunnen we voorzichtig concluderen dat bij beide platformen het ‘lege midden’ in veel gevallen niet op zal gaan. Het zou interessant zijn om dit onderzoek eens op grotere schaal en bij andere platformen over te doen. Het zou ons een beeld geven van de manier waarop campagnes verlopen.

Koppelen we daar vervolgens ook de inspanning en updates van de projecthouders aan vast, dan kunnen we een beeld schetsen van succesvolle en minder succesvolle manieren om mensen aan een project te binden.

Koen van Vliet

You might also like

No Comments

Leave a Reply