pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Wanneer is je campagne geslaagd?

Crowdfunding campagne

Op 30 oktober 2011 verscheen er in Trouw een artikel over ‘de Amerikaanse manier van cultuur financieren’. Het lezen ervan deed mij afvragen hoe we nu het succes van crowdfunding moeten meten.

Crowdfunding heeft als primaire taak het ophalen van gelden bij de crowd. Geld dat nodig is om bepaalde projecten of organisaties op te laten starten. Een bijkomend voordeel van crowdfunding is dat de crowd zich in veel gevallen ook verbonden gaat voelen met het project of de organisatie waar het geld voor bedoelt is. Uit verschillende onderzoeken blijkt zelfs dat de binding met de crowd een van de succesfactoren van crowdfunding campagnes is, zonder deze binding geen succesvolle financiering. Na een succesvolle crowdfunding campagne heeft een organisatie dus niet alleen een berg geld binnen weten te slepen, maar heeft het (als het goed is) ook en betrokken groep donateurs aan zich weten te binden.

Crowdfunding op voordekunst

Een succesvolle crowdfunding campagne kan dan ook op twee manieren worden gemeten. Aan de ene kant heel sec aan de hand van de vraag ‘hebben we ons doelbedrag behaald?’. Aan de andere kant zal uiteindelijk ook het aantal mensen dat doneerde een factor zijn waarop succes gemeten wordt. Hier ligt wel klein probleem, want wat is nu een succesvol aantal donateurs? Het Van Abbemuseum haalde via voordekunst in totaal €30.000 op met 112 individuele donateurs. Is dat veel? Of mag je van een dergelijk groot museum niet veel meer donateurs verwachten? En wat nu als je het vergelijkt met een individuele kunstenaar die met 74 donateurs ongeveer 4000 wist op te halen. Wat zegt dat over het aantal van het Van Abbemuseum. Verdere vergelijking, Red Light Radio wist €30.000 met 180 donateurs te behalen. Het KCO wist met 110 donateurs 67.000 op te halen. Stukafest Amsterdam haalde met 34 donateurs €4250 op.

Natuurlijk is dit niets ter nadelen van het Van Abbemuseum, het is maar een voorbeeld, maar het roept wel de vraag op wat nu zorgt voor de binding met donateurs. In het eerder genoemde artikel wordt Joost Heinsius (Cultuur-Ondernemen) geciteerd:

“Je hebt een bepaalde basis aan relaties nodig. Musea hebben die, kunstenaars moeten die misschien eerst opbouwen voordat ze van daaruit verder kunnen werken.”

Is die basis nu eigenlijk wel een bepalende factor in een crowdfunding campagne? Is het echt een meerwaarde voor crowdfunding om als basis 85.000 bezoekers per jaar te hebben, als er uiteindelijk maar 112 een donatie doen? Is dat nu veel? 112 donateurs?

Aantal donateurs

Om eens te kijken hoe andere projecten het op voordekunst doen, heb ik alle aantallen en de daarbij behorende bedragen bij elkaar gezet. Het nadeel van voordekunst is dat de bedragen niet gekoppeld zijn. Individuele donateurs en organisaties worden dus op een grote hoop gegooid. De startbijdrage die bijvoorbeeld het AFK geeft, is bij het totale behaalde bedrag opgeteld. Wat we zien is dat van de 35 succesvolle projecten op voordekunst, het gemiddelde aantal donateurs op 64 ligt. Dit gemiddeld wordt wel omhoog gehouden door enkele uitschieters als Red Light Radio (185), Das Magazin (172) en Ekko Recordings (160). Rekenen we deze niet mee, dan komen we op een gemiddelde van 54 donateurs per project. Blijft natuurlijk nog steeds de vraag, is dit aantal eigenlijk wat je kan verwachten?

De cijfers zeggen eigenlijk niet veel als de bedragen die behaald moeten worden er niet bij worden vermeld. Die zijn wel bekend, maar lastig te analyseren, omdat dus grote bedragen van sponsoren en bijvoorbeeld het AFK ook worden meegerekend. Doen we dat toch, dan komen we op een gemiddelde donatie van €233 per donateur.

Conclusie

Het staat of valt allemaal met de verwachting van de projecthouders, met welke insteek gaat hij of zij beginnen met een crowdfunding campagne? Is het primaire doel een bepaald bedrag ophalen of wordt het meer gebruikt om een binding met het publiek op te bouwen? In beide gevallen wordt het succes op een andere manier gemeten. De stadstoneel schrijver wist op voordekunst met 8 donateurs €8000 op te halen. Vanuit financieel oogpunt een hele knappe prestatie, vanuit een bredere gedachte over crowdfunding vooral een gemiste kans.

Organisaties die crowdfunding willen inzetten, zullen zich dan ook ten eerste altijd moeten afvragen ‘waarom wil ik het?’.Gaat het alleen om het geld, dan is een grote sponsor die €4000 bijdraagt, misschien wel meer de moeite waard dan een grote groep kleine donateurs

Edit: Voor de volledigheid, want ik kreeg wat vragen over deze blog. Het gaat hier dus expliciet om cijfers die op voordekunst te vinden zijn. De cijfers van voordekunst zelf zijn op voordekunst gepresenteerd.

Koen van Vliet

You might also like

No Comments

Leave a Reply