pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Boek: “We moeten eens koffie drinken”

Boek: We moeten eens koffie drinken; over ondernemerschap in de creatieve industrie

Samen met een Jozien Wijkhuijs ben ik bezig met het schrijven van een boek over ondernemerschap en innovatie in de creatieve industrie, de drijfveren van ondernemers in deze sector en de waarde die het kan hebben voor onze maatschappij en economie. We zien aan alle kanten dat (vooral ook in beleid) de rol van creativiteit en de creatieve sector steeds belangrijker worden in onze maatschappij en economie, maar signaleren tevens een verschuiving naar een meer zakelijke sector.

Tegelijkertijd verschillen de meningen over waar de randen van de sector zich bevinden. Hoort literatuur bijvoorbeeld in de industrie? Hoe zit dit bij muziek? Vallen alleen makers onder de creatieve industrie of ook de distributiekanalen die zij gebruiken?

Om hier antwoord op de kunnen geven nemen we 20 interviews af, waarvan 15 met ondernemers en 5 met wetenschappers. Het boek bevat de bundeling van  verhalen van ondernemers, aangevuld met een stuk duiding en context door wetenschappers. In oktober, tijdens de Dutch Design Week, wordt het boek gelanceerd. Het boek wordt volledig op biobased papier uitgegeven. Voor de vormgeving en fotografie werken we samen met Jolijn Ceelen en Sten Petersen.

Interview met Jeroen Everaert (mothership)

Interview met Jeroen Everaert (Mothership)

Achtergrond

Met de opkomst van de (term) creatieve industrie ook de discussie over rol en inhoud van deze industrie actueel geworden. In ons werk als ondernemers in deze industrie zien we aan alle kanten dat men probeert de sector af te bakenen, de invloed van beleid probeert te monitoren en de grote potentie van de sector probeert te benutten.

We zien dat van (kunstacademie)studenten en afgestudeerde kunstenaars, designers, vormgevers en andere ‘creatieven’ steeds meer wordt verwacht dat ze zich gaan opstellen als ondernemers, dat ze innoveren en de verbinding met andere sectoren (moeten) opzoeken. Ondernemerschap en innovatie zijn  belangrijke sleutelwoorden geworden in zowel de culturele sector als de creatieve industrie. Daar ligt ook, volgens veel beleidsmakers, de kracht van de creatieve industrie. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de creatieve industrie ook één van de topsectoren is geworden. Door het topsectorenbeleid is echter ook een interessante kloof zichtbaar geworden, helder verwoord door de Raad van Cultuur en Adviesraad Wetenschap, Technologie en Innovatie:

“Onbedoeld is de suggestie gewekt dat er een tegenstelling is tussen een deel van de creatieve industrie dat economische waarde heeft en de kunst- en cultuursector, waarin de nadruk doorgaans meer op de intrinsieke waarde ligt.”

Deze discussies vinden vooral op beleidsniveau plaats en de vraag die hierbij bij ons naar voren komt, is of in deze discussie de ondernemers zelf niet vergeten worden. Hoe kijken ondernemers en zelfstandig professionals eigenlijk aan tegen de recente ontwikkelingen in de creatieve industrie en wat heeft dit voor implicaties op hun werk en voor de toekomst van de sector? Zijn ondernemers eigenlijk wel bezig met het snijvlak tussen economische en artistieke waarde of vloeit dit organistisch in elkaar over? Welke invloed heeft de instrumentalisering van de creatieve industrie op hun eigen artistieke verwachtingen? En niet geheel onbelangrijk: verandert de dagelijkse praktijk door de beleidsveranderingen of wordt daarmee de impact van het beleid overschat?

Interview met Florentijn Hofman

Interview met Florentijn Hofman

Boek

We gaan in ons boek opzoek naar de visies van ondernemers in deze sector. Hoe kijken zij aan tegen ondernemerschap, de ‘creatieve sector’ en wat is hun drijfsfeer om te doen wat ze doen. We werken hiervoor samen met Uitgeverij Eburon, Schut Papier, Cultuurmij Oost en diverse andere partijen.

Interviews (toegezegd en/of gedaan)

Florentijn Hofman,

Jeroen Everaert,

Joost Seegers,

Geert Mul,

Roos Meerman


Martijn Stevens (Radboud Universiteit),

Arjan van den Born (Universiteit Tilburg)
,

Erik Stam (Universiteit Utrecht),

Ruben Jacobs (o.a HKU)

Brendan Jan Walsh,

Chris Gruijters,

Yuri Landman.

Levi van Veluw

Juliet Gagnon

Interviews (shortlist en verlanglijstje)

Daan Roosegaarde, Ineke Hans, Jeroen van Erp


Interview met Joost Seegers

Interview met Joost Seegers

Partner?

We zijn altijd op zoek naar interessante partners die met ons mee willen denken en werken aan dit boek. Van elke partner wordt een financiële bijdrage van € 2950,- (exclusief btw) gevraagd. Met dit bedrag zal een deel van de kosten voor de interviews en de randvoorwaarden worden gedekt. Naast de mogelijkheid om op een interessante manier een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in de sector en de visies en opvattingen van ondernemers in deze sector, krijgen aangesloten partners:

  • 20 boeken voor eigen gebruik + 10 % korting op elke bestelling
  • Logo van de partner op de achterkant van de publicatie

  • Op de voorkant en in de colofon de naam van de partner onder ‘Mede mogelijk gemaakt door:’
  • Een exclusief artikel van de auteurs over hun bevindingen.
  • Een interview van twee pagina’s in de publicatie.
  • Onze eeuwige dank.

No Comments

Leave a Reply