pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Waar gaat de cultuursubsidie in Gelderland heen?

Subsidieverstrekking SmpG Cultuur en Erfgoed

Onlangs raakte ik bij een bijeenkomst in een discussie verzand over de geografische spreiding van de toekenningen van cultuursubsidies van de provincie Gelderland. Het ging daarbij vooral om de toekenningen in het kader van de subsidieregeling ‘Meerjarenprogramma Gelderland’. Een van de suggesties die werd opgeworpen, was dat het vooral Arnhemse en Nijmeegse organisaties zijn die van deze regeling profiteren en dat het met de geografische verdeling niet bijzonder goed gesteld was.

Nu moet de kanttekening worden gemaakt dat het lastig is te onderzoeken wat een provincie per gemeente voor cultuur doet. Er is vanuit de provincie ook niet-financiële ondersteuning voor cultuur en, misschien wel belangrijker, organisaties worden geacht om hun projecten Gelderland-breed toegankelijk te maken. Een project dat in Arnhem of Nijmegen wordt geïnitieerd, moet dus zijn weg vinden naar de rest van Gelderland. In theorie in ieder geval, de praktijk is daarbij vaak een stuk weerbarstiger.

NB: De provincie Gelderland heeft zelf ook een website ontwikkeld, waarop de spreiding van de subsidie te zien is. Deze is (voor mij) niet zo gebruiksvriendelijk en geeft niet alle informatie die ik dacht nodig te hebben.

Regeling

In het kader van het programma Gelderland Cultuurprovincie! heeft de provincie Gelderland eind 2012 haar nieuwe subsidieregeling voor cultuur en erfgoed bekend gemaakt. De regeling is bekend geworden onder de noemer ‘SmpG: Subsidieregeling Meerjarenprogramma’s Gelderland 2012’. Rechtspersonen die aanspraak wilden maken op deze subsidieregeling dienden daarvoor in 2013 ‘partner’ te worden van provincie Gelderland.

De verdeling van de subsidies is (tot nu toe) verdeeld over drie verschillende tenders. De eerste tender stond open van 4 juni tot 15 juli 2013, de twee tussen 17 september en 15 oktober 2013 en de derde tussen 1 september en 22 september 2014. In totaal zijn de volgende bedragen en projecten tijdens deze tenders gehonoreerd:

Tender Bedrag Aantal projecten
Aangevraagd Gehonoreerd Aangevraagd Gehonoreerd
1 € 8.395.126 € 4.276.286 42 24
2 € 42.714.372 € 9.952.000 161 70
3 € 4.115.823 €    964.006 83 29
Totaal € 55.225.321 € 14.789.046 286 123

 

Methode

Om te bepalen waar de financiële middelen uit deze regeling naartoe zijn gegaan, is gebruik gemaakt van de verdeelnotities (Tender 1, 2, 3) waarin de provincie Gelderland een overzicht geeft van de projecten die zijn beoordeeld in het kader van de regeling. Daarbij is gekeken naar de organisatie die de subsidie heeft aangevraagd (welke stad/gemeente is deze gevestigd) of, indien buiten Gelderland gevestigd, naar de regio waar het bedrag voor bedoeld is. In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij het crowdfundingplatform voordekunst, is duidelijk een Gelders breed belang gediend, deze zijn dan ook gecodeerd als ‘Gelderland’.

In het bijbehorende excel-bestand is de informatie uit de verdeelnotities overzichtelijke onder elkaar gezet. Daarbij zijn verschillende kolommen gesegmenteerd: Thema van regeling – Tender – Organisatie – Project – Plaats en gemeente – Bedrag subsidie – Aantal projecten per organisatie – Totaal bedrag subsidie. Daarnaast is nog gekeken naar het aantal inwoners per gemeente en het aantal projecten die per gemeente zijn gehonoreerd.

Resultaten gemeenten

Als we kijken naar het totale bedrag dat via de regeling in bepaalde gemeenten is geïnvesteerd, dan zien we Arnhem daar ruim op nummer 1 staan. In totaal is een bedrag van 2,2 miljoen euro naar organisaties in de gemeente Arnhem gegaan, daarmee zijn in totaal 25 projecten gefinancierd. Onderaan de lijst staan de gemeenten Oldebroek en Overbetuwe.

Gemeente Aantal projecten  Totale bedrag  Gem. bedrag per inwoner
Arnhem 25 € 2.215.224 € 14,55
Voorst 4 € 1.510.925 € 63,26
Nijmegen 23 € 1.307.150 € 7.65
Rheden 4 € 1.189.628 € 27,31
(….)
Oldebroek 1 €       12.457 € 0,54
Overbetuwe 1 €       12.090 € 0,26

 

Als we kijken naar het aantal projecten dat per gemeenten is gefinancierd, zien we een volgende lijst ontstaan. Daarbij moet worden opgemerkt dat er in totaal 13 gemeenten zijn waar één organisatie en/of project is ondersteund.

Gemeente Aantal projecten  Totale bedrag  Gem. bedrag per inwoner
Arnhem 25 € 2.215.224 € 14,55
Nijmegen 23 € 1.307.150 € 7.65
Apeldoorn 7 €    280.564 € 1,77
Voorst 4 € 1.510.925 € 63,26
(….)
Oldebroek 1 €       12.457 € 0,54
Overbetuwe 1 €       12.090 € 0,26

 

Daarnaast is het interessant om te kijken hoeveel subsidie er per inwoners van een gemeente door de provincie Gelderland is geïnvesteerd in cultuur en erfgoed. op 1 januari 2015 telde Gelderland 2.026.578 inwoners. Via deze subsidieregeling is er een bedrag van € 14.789.046 geïnvesteerd, wat resulteert in een gemiddeld bedrag van € 7,20 per inwoner. Rekenen we dit door naar individuele gemeenten, dan krijgen we een volgende lijst. Arnhem (€ 14,55) en Nijmegen (€ 7,65) staan in deze lijst respectievelijk op nummer 8 en 10.

Gemeente Aantal projecten  Totale bedrag  Gem. bedrag per inwoner
Voorst 4 € 1.510.925 € 63,26
Doesburg 4 €    586.625 € 51,50
Zevenaar 2 € 1.000.000 € 30,98
Rheden 4 € 1.189.628 € 27,31
(….)
Oldebroek 1 €       12.457 € 0,54
Overbetuwe 1 €       12.090 € 0,26

 

Resultaten organisaties

Veertien organisaties hebben vaker dan één keer een subsidie voor een project gehonoreerd zien worden. Zes daarvan hebben drie keer succesvol subsidie aangevraagd, acht hebben dit twee keer gedaan.

Organisaties waar de meeste subsidie naartoe is gegaan (in financiële middelen) :

Organisatie Aantal projecten Totale bedrag  Gem. bedrag per project
Landgoed Klarenbeek 3 € 1.495.925 € 498.641,67
Staatsbosbeheer 2 €   989.833 € 494.916,50
Geldersch Landschap en Kasteelen 2 €   881.069 € 481.000,00
Gemeente Rheden 3 €   881.069 € 293.689,67

 

Organisaties die drie keer succesvol subsidie hebben aangevraagd:

 

Organisatie Aantal projecten Totale bedrag  Gem. bedrag per project
Landgoed Klarenbeek 3 € 1.495.925 € 498.641,67
Gemeente Rheden 3 €   881.069 € 293.689,67
Gemeente Doesburg 3 €    496.117 € 165.392,33
St. De Wintertuin 3 €   160.000 €   53.333,33
St. Oddstream 3 €   160.000 €   53.333,33
St. NJP 3 €   135.000 €   45.000,00

 

Conclusie

Het is niet de bedoeling om naar aanleiding van deze cijfers een waarde oordeel te geven over de geografische verspreiding van toekenningen van deze subsidieregeling. Voel je vrij dat uiteraard wel te doen en daarvoor gebruik te maken van het bestand dat ter grondslag aan deze cijfers ligt.

Er is natuurlijk gestreefd naar een zo volledig mogelijkheid en goed beeld. Mochten er nu onverwachts fouten in de data geslopen zijn, laat het dan weten.

You might also like

No Comments

Leave a Reply