pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Crowdfunding, dieper de cijfers in (2015)

Douw & Koren presenteert cijfers over crowdfunding in Nederland. De cijfers laten al jaren een verdubbeling zien van het totale, via crowdfunding, opgehaalde bedrag en ook voor 2015  was dat het geval. Waar in 2014 nog € 63 miljoen via crowdfunding werd gefinancierd, stond de teller eind 2015 op €128 miljoen. En hoewel dat interessant is om te weten, is het vaak interessanter om dieper in de cijfers te duiken en de cijfers van de afgelopen jaren eens naast elkaar te leggen.

Het totale bedrag dat via crowdfunding is opgehaald, blijft inderdaad flink stijgen. Het aantal projecten dat via crowdfunding wordt gefinancierd ook, en daardoor zien we dat het gemiddelde bedrag dat per project wordt geïnvesteerd minder snel stijgt. Vooral in 2013 was dit minimaal (in vergelijking met andere jaren).

Crowdfunding cijfers totaal 2011 t/m 2015

Het aandeel dat ondernemingen hebben in het totale bedrag dat via crowdfunding wordt opgehaald, blijft hoog. In 2014 was er een kleine opleving wat betreft de maatschappelijke projecten, maar in de overige jaren zien we dat zowel de maatschappelijke als de creatieve projecten procentueel minder van het totale bedrag ophalen.

Cijfers crowdfunding procentueel

Maatschappelijke projecten

Dan valt bijvoorbeeld op dat het bedrag dat in 2015 via crowdfunding voor maatschappelijke projecten is opgehaald, lager was dan in 2014. En dat terwijl er in 2015 meer maatschappelijke projecten zijn gefinancierd. Het gemiddelde bedrag per project is dus aan het dalen en lijkt, als we 2014 even niet meerekenen, zo tussen de 4 en 5 duizend euro te liggen.

Crowdfunding cijfers maatschappelijke projecten

Ondernemingen

Met grootste gedeelde van het bedrag (85%) dat in 2015 via crowdfunding is geïnvesteerd, zijn ondernemingen gefinancierd. Dat is ook wel te verklaren wanneer we kijken naar de manier waarop veel ondernemingen crowdfunding inzetten. In tegenstelling tot de maatschappelijke en creatieve projecten, worden bij ondernemingen vaak leningen verstrekt en daar gaan hogere bedragen in om. Het aantal projecten en het totale bedrag dat voor ondernemingen opgehaald wordt, blijft ook flink stijgen. Het gemiddelde bedrag per project, blijft zo echter enigszins stabiel.

Crowdfunding cijfers ondernemingen

Creatieve projecten

De laatste categorie die in het rapport wordt beschreven, is die van de creatieve projecten. Daar zien we, in tegenstelling tot de andere categorieën, een relatief kleine groei in het aantal projecten dat via crowdfunding is gefinancierd, maar weer een groter groei in de bedragen (en het gemiddelde bedrag)

Crowdfunding cijfers creatieve projecten


Overige

Er is nog een categorie ‘overigen’, In 2012 is hier bijvoorbeeld het project ‘De Windcentrale‘ onder geschaard. Zij haalden een dergelijk groot bedrag op, dat het het beeld van crowdfunding zou vervormen. In 2015 is besloten een extra categorie toe te voegen ‘consumentenleningen’. Omdat deze categorie in de vorige jaren niet is opgenomen, zijn de cijfers niet te vergelijken.

Crowdfunding cijfers

Kanttekening

Het wordt niet helemaal duidelijk waar de data voor dit rapport vandaan komt.  Douw & Koren schrijven hierover in hun rapport: “We verzamelen data van alle Nederlandse crowdfundingplatforms, maar ook de data van Nederlandse projecten die gebruik maken van internationale crowdfundingplatforms of een eigen crowdfunding tool of website gebruiken.” De data van de platformen zijn wel te achterhalen, maar welke projecten daarbuiten wel en niet zijn meegenomen, is niet bekend. Dat maakt de cijfers enigszins moeilijk te interpreteren en zorgt ervoor dat het lastig is om excessen uit de cijfers te halen. Zo zouden we ons kunnen voorstellen dat er in 2014 enkele grote maatschappelijke projecten zijn gefinancierd, waardoor het gemiddelde fors is toegenomen. Ook de ‘consumentenleningen’ (v.a 2015) is een vreemde eend. Dit soort projecten worden al langer via crowdfunding gefinancierd, en de vraag is dan ook onder welke categorie deze eerder werden geschaard.

Het zou interessant zijn wanneer we ook het gemiddelde aantal investeerders en het gemiddelde bedrag dat zij investeerden konden achterhalen. Deze data is echter niet uit het rapport te halen, maar lijkt me een goede aanvulling voor het aankomende jaar.

—–

Het rapport is te downloaden via de website van Douw&Koren. Meer data is ook te vinden in het rapport van Crowdfundmarkt en de website van Fundwijzer.

You might also like

No Comments

Leave a Reply