pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Hoe verloopt een crowdfunding campagne?

Hoe verloopt een crowdfunding campagne?

Toen ik zeven jaar geleden op zoek was naar informatie voor mijn thesis over de motivatie van donateurs, kwam ik een grafiek tegen van Fred Benenson (2010). De grafiek toonde de uitkomst van een analyse van alle succesvolle projecten op Kickstarter en liet zien op welke momenten van de campagnes procentueel het meeste geld werd opgehaald. De grafiek van Benenson laat ons goed zien dat investeerders vooral aan het begin en het einde van de tijd van een campagne investeren. Dat, zo is de gedachte, gebeurt om twee redenen. Aan de ene kan gaan ondernemers nog één keer op volle kracht hun project promoten, aan de andere kant is dit het moment dat investeerders instappen die wachtten tot ze zeker weten dat een project het gaat halen. We gaan er vanuit dat campagnes nog steeds op die manier lopen, maar is dat wel zo?

Analyse

De afgelopen tijd hebben we het verloop van 26 campagnes bijgehouden. Deze campagnes liepen op de platformen voordekunst en voorjebuurt. Het gaat hier specifiek dus om crowdfunding op basis van rewards en donaties. Op dit moment zijn we bezig met een analyse van crowdfundig op basis van leningen, daarover dus later meer. De verwachting is dat er een ander beeld ontstaat dan bij de analyse van Kickstarter. Onder die verwachting liggen twee belangrijk aannames.

1.    Campagnes op Kickstarter worden regelmatig ingezet om geld op te halen voor de ontwikkeling van producten. Investeerders stappen daarbij vaak laat in omdat ze op dat moment al weten of een project wel of niet gaat slagen. Het ‘voorverkoop’-effect op Kickstarter is veel groter dan in Nederland.

2.    Het internationale karakter van Kickstarter maakt dat investeerders uit de gehele wereld op projecten inschrijven. Het lokale en persoonlijke karakter bij Nederlandse projecten is veel groter en zou invloed kunnen hebben op het verloop van een campagne. Investeerders investeren vaker uit sociale of maatschappelijke motieven.

Wanneer we kijken naar de 26 projecten, dan zien de we volgende kerncijfers.

Investeerders

In onderstaande grafiek is gekeken naar de groei van het aantal investeerders, afgezet tegenover de tijd die een campagne op dat moment al was gevorderd.

Crowdfunding analyse

Op zich is er niet veel spannends te zien. Het algemene beeld is een beeld van campagnes die qua investeerders gestaag groeien, met een enkele uitschieter. Wat opvalt is dat er geen projecten zijn die in het begin van hun campagne al het gros van hun investeerders aan zich hebben weten te binden.

Wanneer de gegevens omdraaien en kijken naar de procentuele groei van het aantal investeerders ten opzichte van de tijd die in een campagne verlopen is, krijgen we het volgende beeld. (let op: Y-as gaat tot 30%)

Crowdfunding analyse investeerders

We zien dat vooral in het begin en aan het einde uitschieters in de grafiek zitten. Die uitschieters gaan echter niet verder dan (gemiddeld) 15% van het aantal investeerders. Op die moment investeerden dus relatief meer investeerders in de projecten. Bij twee projecten zien we ook op de helft van de campagnetijd een groei.

Bedragen

Waar bij het aantal investeerders een relatief stabiele groei te zien is, daar is in de groei van het opgehaalde bedrag een ander beeld te zien. Onderstaande tabel geeft de groei weer van het opgehaalde bedrag, wederom afgezet tegenover de tijd van een campagne.

Groei van opgehaalde bedragen bij crowdfunding

Wat we zien is dat de meeste campagnes het meeste geld ophalen in de tweede helft van hun campagne. De grote piek aan het einde van de campagne is zoals we hem verwachten. Dat komt echter niet alleen door investeerders die tot het laatste moment wachten, maar vooral doordat op dat moment verschillende fondsen het opgehaalde bedrag matchen. Later wordt dat nog duidelijker, wanneer we de groei in het opgehaalde bedrag en het aantal investeerders op elkaar leggen.

Wat interessant is om te zien, is dat relatief veel projecten op een gegeven moment ‘stil’ lijken te liggen, of maar een kleine groei laten zien. We zagen dit niet in de grafiek van het aantal investeerders. De reden daarvan kan zijn dat er dus veel investeerders worden gevonden, die kleine bedragen investeren.

Ook wanneer we naar de procentuele groei in het opgehaalde bedrag kijken, zien we flink wat uitspattingen. Zeker aan het einde van de campagne worden relatief grote bedragen geïnvesteerd.

procentuele groei van bedragen bij crowdfunding

Wat direct opvalt is dat sommige campagnes meer dan 50% groei kennen in de laatste 10% van hun campagnetijd ophalen. Over de rest van de tijd zien we ook schommelingen en uitschieters, maar die zijn niet aan één project toe te schrijven. Alle projecten kennen ergens in het verloop van de campagne wel één keer een flinke groei in het opgehaalde bedrag

Vergelijken

Wanneer we de procentuele groei van het aantal investeerders en dat de groei van het bedrag dat is geïnvesteerd, naast elkaar leggen krijgen we onderstaande beeld. De blauwe lijn is de lijn van de procentuele groei van investeerders, de rode die van het opgehaalde bedrag.

Groei procenten bij crowdfunding

Deze grafiek is heeft minder de vorm van een badkuip dan de grafiek van Kickstarter. Dat kan er op wijzen dat investeerders minder geïnteresseerd zijn in het percentage van het doelbedrag dat een project al heeft opgehaald. Aan het einde zien we een flinke stijging van het bedrag dat is geïnvesteerd, maar niet in het aantal investeerders. Zoals eerder vermeld heeft dat onder andere te maken met de matching van fondsen die de laatste 10% van een project financieren. De grote piek aan het begin, zoals we die zagen in de grafiek van Benenson, is hier dus niet direct zichtbaar.

Gemiddelden

Als laatste wil ik nog kijken naar de gemiddelden die investeerders in projecten investeren. In onderstaande grafiek is het gemiddelde bedrag te zien wat investeerders op een bepaald moment in de campagne investeren. De rode lijn is de gemiddelde investering van € 72,-. Verrassend is dat in het midden van de campagne een piek te zien is. Of dit ook blijft wanneer we meer dan 26 projecten analyseren, zal de toekomst uitwijzen.

* Belangrijke noot

Dit is een eerste snelle analyse van de cijfers. In deze dataset hebben uitschieters nog relatief veel invloed op de uitkomst. Een uitgebreidere analyse met meer projecten is nodig om meer te kunnen zeggen over het verloop van een campagne.

Foutje gezien? Ik vind het fijn als je dat meldt.

You might also like