pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Crowdfunding, dieper de cijfers in 2017

Crowdfunding Cijfers 2017 Douw en Koren Fundwijzer Crowdfundmarkt

Het is ondertussen een traditie. In de eerste week van januari verschijnen de cijfers over de stand van zaken van crowdfunding in Nederland. Fundwijzer was dit jaar de eerste (eind december), en nu hebben ook Crowdfundmarkt en Douw en Koren hun cijfers naar buiten gebracht. Opvallend, de laatste niet meer onder hun eigen naam, maar vanuit een nieuw platform Crowdfundingcijfers.nl.

De cijfers zijn op zichzelf interessant, maar het is interessanter ze naast elkaar te leggen. Wat zeggen die cijfers eigenlijk? Hoe is een stijging tot stand gekomen en hoe verhoudt het zich tot vorige jaren? Ik heb het altijd een gemiste kans gevonden dat dit in weinig rapporten naar voren komt. Na de analyse van 2015 en 2016 is het nu tijd voor de update van 2017

Totaal plaatje

Het totaal bedrag dat via crowdfunding in Nederlandse projecten is geïnvesteerd is ook dit jaar weer gestegen. Wanneer we naar de cijfers van Douw en Koren kijken zien we dat er in 2017 223 miljoen is opgehaald. Dat is 31% meer dan in 2016. Wanneer je kijkt naar de procentuele groei van andere jaren, lijkt dat misschien weinig. Deze 31% zorgt echter voor een extra bedrag van 53 miljoen euro. Met deze 223 miljoen zijn 5.384 projecten gefinancierd (12% meer dan in 2016).

Cijfers Crowdfunding Douw en Koren Crowdfundingcijfers

De cijfers van Fundwijzer laten een heel andere beeld zien. Ook hier is er een groei t.o.v van 2016, maar die groei is kleiner. In totaal is er volgens Fundwijzer in 2017 een bedrag van 166 miljoen opgehaald. Dat is ‘maar’ 18% meer dan het bedrag dat in 2016 was opgehaald. Met deze 166 miljoen zijn 2.856 projecten gefinancierd (7% minder dan in 2016). Het gemiddelde bedrag is wel gestegen en ligt iets hoger dan uit de cijfers van Douw en Koren blijkt. Ook Crowdfundmarkt laat een groei zien. In totaal is er volgens hen in 2017 182 miljoen geïnvesteerd. Dat is 36% meer dan in 2016. Het gemiddeld bedrag is volgens hen echter gedaald.

Crowdfunding Cijfers 2017 Fundwijzer Crowdfundmarkt

Het meest opvallende aan de verschillende cijfers is niet alleen het totaal bedrag dat is opgehaald, maar vooral het aantal projecten. De cijfers van Crowdfundmarkt zijn te verklaren, omdat ze zich alleen richten op aandelen en (converteerbare) leningen. Het verschil tussen D&K en Fundwijzer is echter meer dan 2.000 projecten.

Het verschil tussen het aantal gefinancierde projecten van Douw en Koren en Fundwijzer is meer dan 2.000!

Omdat niet helemaal duidelijk is waar Douw en Koren hun cijfers vandaan halen (zie disclaimer aan het einde van artikel), zal dit verschil vooral te maken hebben met de dataset die de partijen gebruiken.

Crowdfinancing

Het grootste gedeelte van het bedrag dat via crowdfunding wordt geïnvesteerd, verloopt via crowdfinancing. Bij crowdfinancing gaat het om (converteerbare) leningen en aandelen. Daarom zoomen we eerst in op deze vormen van crowdfunding. Bijkomend voordeel is dat we hier ook de cijfers van crowdfundmarkt bij kunnen halen.

Cijfers Crowdfunding Crowdfinancing Douw en Koren Fundwijzer Crowdfundmarkt

Ook hier zien we dat de cijfers van Fundwijzer afwijken van de andere cijfers. Fundwijzer laat zien dat er via crowdfinancing een bedrag van 145 miljoen is opgehaald. Volgens Douw en Koren en Crowdfundmarkt is dat respectievelijk 195 en 182 miljoen. Opvallend is wel dat wanneer we dit bedrag afzetten tegenover het totaal bedrag dat via crowdfunding is geïnvesteerd, we bij zowel Fundwijzer als D&K op een percentage van 87% uitkomen.

Helaas geeft D&K geen inzicht in het aantal projecten per categorie.

Crowdfunding

Dan naar de andere vormen van crowdfunding: donaties en rewards. Crowdfundmarkt heeft hierover geen cijfers.

Cijfers Crowdfunding Douw en Koren Fundwijzer Crowdfundmarkt

Wat direct opvalt is het grote verschil tussen het bedrag dat via donaties is opgehaald. Volgens Douw en Koren is dat 12 miljoen, volgend Fundwijzer is dat 4 miljoen. Het tweede dat opvalt is dat volgens Douw en Koren in 2016 minder was geïnvesteerd dan in 2015. Omdat vorig jaar deze splitsing niet is gemaakt, valt dat nu pas op. In 2017 is er weer meer opgehaald. Dat komt echter vooral door het extra bedrag via donaties. Het bedrag dat via rewards wordt geïnvesteerd daalt sinds 2015. Bij Fundwijzer zien we (weer) een andere beeld. Daar is juist dit jaar dit jaar een daling t.o.v van 2016 te zien, ruim 16 procent minder dan vorig jaar.

Waar wordt in geïnvesteerd?

Alleen Douw en Koren laten specifieke cijfers zien van het soort projecten waarin wordt geïnvesteerd. De volgend cijfers zijn dus uit hun rapporten overgenomen.

Net als elk jaar wordt het grootste gedeelte van het totaalbedrag geïnvesteerd in ondernemingen. Ruim 192 miljoen euro werd voor ondernemingen opgehaald, ongeveer 86 % van het totaal bedrag. Het bedrag dat via consumentenleningen wordt opgehaald is met 33 procent gedaald. Bij de maatschappelijke projecten en creatieve projecten zien we zoals elk jaar een lichte groei. Al lijkt bij die laatste de groei nu echt afgevlakt.

Crowdfunding Cijfers 2017 Waarin wordt geïnvesteerd

Kijken we niet naar de procenten, maar naar de groei in bedragen dat valt op dat de groei volledig is toe te schrijven aan investeringen in ondernemingen. Van de 53 miljoen die in 2017 extra is opgehaald, is 51 miljoen in ondernemingen gestoken.

Aantal gefinancierde projecten

Dat het meeste geld wordt opgehaald voor ondernemingen, wil niet zeggen dat het aantal ondernemingen dat wordt gefinancierd hoog is. Wanneer we kijken naar het soort projecten dat wordt gefinancierd, zien we dat de meeste projecten een maatschappelijke invalshoek hebben. Dit beeld is al vanaf 2012 te zien en de afgelopen jaren niet veranderd. In 2017 werden er 2173 maatschappelijke projecten via crowdfunding gefinancierd, dat is een groei van 338 projecten t.o.v 2016.

Crowdfunding Cijfers 2017 Waarin wordt geïnvesteerd aantal

Iets anders is te zien bij het aantal creatieve projecten, deze categorie kent ook in het aantal projecten een hele kleine groei (+4). Opvallend is dat het aantal consumentenleningen is gestegen, maar het bedrag is gedaald.

Verschillende categorieën

Als laatste wil ik nog kort inzoomen op de verschillende categorieën die Douw en Koren onderscheiden.

Ondernemingen

Het aantal projecten en het totale bedrag dat voor ondernemingen opgehaald wordt, blijft stijgen. Het bedrag dat wordt opgehaald stijgt sneller dan het aantal projecten, waardoor het gemiddeld bedrag per project omhoog is gegaan. Per project werd ongeveer 20.000 euro meer opgehaald.

Crowdfunding Cijfers 2017 Fundwijzer Crowdfundmarkt Ondernemingen

Maatschappelijke projecten

Het gemiddelde bedrag dat in maatschappelijke projecten is geïnvesteerd is gestegen, net als het aantal projecten en het totaalbedrag dat in dit soort projecten is geïnvesteerd.

Crowdfunding Cijfers 2017 Fundwijzer Crowdfundmarkt Maatschappelijke projecten

Creatieve projecten

De groei in creatieve projecten is nihil. Het aantal projecten dat via crowdfunding is gefinancierd is licht gedaald, het totaal bedrag is licht gestegen. Daardoor is het gemiddelde bedrag per project wel omhoog gegaan naar 15.190 euro.

Crowdfunding Cijfers 2017 Fundwijzer Crowdfundmarkt Creatieve projecten

Consumentenleningen

Vanaf 2015 is de categorie ‘consumentenleningen’ geïntroduceerd. Het aantal projecten is gestegen, maar het totaalbedrag is flink gedaald. Daardoor is het gemiddeld bedrag dat per project is opgehaald bijna gehalveerd.

Crowdfunding Cijfers 2017 Fundwijzer Crowdfundmarkt Consumenten leningen

Data/ Disclaimer

Er zit een groot verschil tussen de cijfers van de verschillende partijen. Helaas wordt niet helemaal duidelijk waar dit verschil vandaan komt. Zonder inzicht in de data die wordt gebruikt, kunnen we hier geen antwoord op geven. Het wordt net als vorig jaar niet helemaal duidelijk waar de data van D&K komt. Crowdfundingcijfers.nl / Douw en Koren schrijven hierover op hun website: “Het onderzoek richt zich daarbij op de crowdfunding campagnes van alle Nederlandse crowdfunding platforms, Nederlandse projecten die gebruik maken van internationale crowdfunding platforms of een eigen tool of website gebruiken.” Welke platformen en projecten er worden geanalyseerd, wordt echter niet duidelijk. Fundwijzer is daar duidelijker in. Ze analyseren realtime 76 platformen, daarvan gebruiken ze ook de data. De cijfers die opgenomen zijn in dit artikel komen uit het dashboard waarin Fundwijzer realtime statistieken laat zien. De cijfers van Crowdfundmarkt komen uit hun onlangs gepubliceerde rapport. Crowdfundmarkt maakt in hun rapport geen onderscheid tussen converteerbare leningen en aandelen. Die cijfers zijn persoonlijk opgevraagd.

 

You might also like

No Comments

Leave a Reply