pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Crowdfunding, de cijfers over 2019.

Net als elk jaar verschenen de afgelopen tijd de nieuwsberichten over de groei van crowdfunding in 2019. De cijfers zijn, afhankelijk van het nieuwsbericht, afkomstig van drie verschillende websites: Fundwijzer, Crowdfundmarkt en Crowdfundingcijfers.

Wat ondertussen ook een traditie is, is dat de cijfers nogal van elkaar verschillen. Crowdfundingcijfers komt voor 2019 op een totaal opgehaalde bedrag van 424 miljoen euro, Fundwijzer op 275 miljoen euro en Crowdfundingmarkt op 321 miljoen euro. Een deel van dit verschil is toe te schrijven aan de soorten crowdfunding die de platformen analyseren, een andere deel door de data die ze gebruiken. Daarmee lijkt geen van de platformen een volledig beeld van crowdfunding in Nederland te geven.

In dit artikel duiken we weer dieper de cijfers in. Wat zeggen die cijfers eigenlijk? Waar zit het verschil en hoe verhouden de cijfers zich ten opzichte van vorige jaren? In onderstaande overzicht zoom ik daar net als in 2015 en 2016 en 2017 verder op in.


Algemene cijfers

Totaal bedrag

Wanneer we naar de cijfers van de verschillende platformen kijken, zien we grote verschillen in het totaal opgehaalde bedrag. Zoals hierboven ook vermeld, stelt Crowdfundingcijfers dat in 2019 een bedrag is geinvesteerd van 424 miljoen euro, Fundwijzer komt op 275 miljoen euro en Crowdfundingmarkt op 321 miljoen euro.

Ook het groeipercentage van crowdfunding in Nederland verschil per platform. Vooral het percentage van Fundwijzer is opvallend. Uit die cijfers maken we op dat er (maar) een kleine groei van 7% te zien was, omgerekend ongeveer 17 duizend euro. Ter vergelijking, de 29% groei die Crowdfundingcijfers toont staat gelijk aan een bedrag van 95 miljoen euro.

Aantal projecten

Misschien wel het opvallendste is het verschil in het aantal projecten dat via crowdfunding is gefinancierd. Waar Fundwijzer en Crowdfundmarkt ongeveer 3.300 projecten en ondernemingen hebben geteld, daar komt Crowdfundingcijfers met 13.000 projecten. Ook opvallend is dat volgens Fundwijzer het aantal projecten is gedaald, terwijl beide andere websites een groei laten zien.

Gemiddeld bedrag

Het gemiddeld bedrag dat via crowdfunding in een project is geinvesteerd is volgens Crowdfundingcijfers licht gedaald. Fundwijzer laat een flinke stijging zien. Het gemiddeld bedrag bij Crowdfundmarkt is ongeveer hetzelfde gebleven.

Soorten crowdfunding

Een van de redenen dat de verschillende websites verschillende bedragen noemen is omdat ze naar verschillende soorten crowdfunding kijken. Crowdfundmarkt kijkt bijvoorbeeld alleen naar crowdfunding in de vorm van (converteerbare) leningen en aandelen. Fundwijzer en Crowdfundcijfers kijken daarnaast ook naar donaties en rewards. Het is daarom een logische stap deze soorten uit elkaar te halen.

(Converteerbare) leningen

Al jaren is de stijging van het geïnvesteerde bedrag toe te schrijven aan crowdfunding in de vorm van (converteerbare) leningen. In onderstaande tabel is te zien dat dit ook dit jaar weer het geval is. Wanneer we kijken naar het totale bedrag dat volgens Crowdfundingcijfers via crowdfunding is geinvesteerd, zien we dat ruim 92% via leningen is gegaan (in 2018 was dit 89%), volgens Fundwijzer is dat 89% (in 2018 was dit ook 89%) en bij Crowdfundmarkt is dat al jaren 99%.

Interessant om te zien is dat er nog steeds een groot verschil tussen de verschillende cijfers zit, ondanks dat de websites allemaal naar dezelfde soort(en) crowdfunding kijken.

Aandelen

Het bedrag dat via crowdfunding in de vorm van aandelen wordt geinvesteerd is elk jaar minimaal, en ook dit jaar is dat het geval. Alleen in de cijfers van Crowdfundingcijfers zien we een relatief grote stijging. Overigens presenteerden Fundwijzer en Crowdfundingcijfers de afgelopen jaren ongeveer hetzelfde bedrag, maar is er dit jaar opeens een groot verschil ontstaan.

Donaties en rewards

Waar leningen en aandelen een financieel rendement bieden, daar bieden donaties en rewards een niet-financiele tegenprestatie. In onderstaande tabel zijn deze twee vormen van crowdfunding samengevoegd. Dat is gedaan omdat de verschillende websites die we analyseren, een verschillende definitieve van donaties en rewards lijken aan te houden. Crowdfundmarkt laat deze vormen van crowdfunding overigens buiten hun cijfers. Crowdfundingcijfers en Fundwijzer lijken het dit jaar eens te zijn over het totaal bedrag dat via deze vormen van crowdfunding is opgehaald.

Verschil in datasets

De meest voor de hand liggende reden voor de verschillende tussen de websites, is natuurlijk dat ze gebruik maken van verschillende datasets. Crowdfundingcijfers is sinds 2018 gelukkig een stuk transparanter geworden in het aantal platformen dat ze analyseren. En ook op de website van Fundwijzer en Crowdfundmarkt is een overzicht te vinden van de platformen waar ze hun cijfers vandaan halen. Wanneer we deze drie sets naast elkaar zetten, valt het volgende op:

Edit: In een vorige versie van dit artikel zijn de platformen met elkaar vergeleken. Naar aanleiding daarvan heeft Crowdfundingcijfers hun data nog transparanter gemaakt en hebben ze een lijst gepubliceerd van alle platformen die zijn hebben geanalyseerd. Een nieuwe analyse staat op de planning. 

Data/ Disclaimer

De cijfers van Crowdfundingcijfers zijn overgenomen van het jaarlijkse rapport dat op deze website wordt gepubliceerd. Sinds 2018 geeft Crowdfundingcijfers ook aan waar ze hun cijfers op hebben gebaseerd.

De cijfers van Fundwijzer zijn overgenomen van het dashboard waarin Fundwijzer realtime statistieken laat zien. De cijfers van Crowdfundmarkt komen uit hun onlangs gepubliceerde rapport en hun interactieve data-analysetool.

You might also like