pornjk.com tube600.com xpornplease.com redtube.social porn600.me porn800.me watchfreepornsex.me tube300.me
Loading...

Crowdfunding: Waarom doen we mee?


Aanleiding

Verschillende fondsen en subsidiegevers hebben aangekondigd te moeten bezuinigen. De cultuursector ziet zich mede daardoor genoodzaakt op zoek te gaan naar nieuwe financieringsmiddelen. Een van de mogelijkheden die men is tegengekomen is crowdfunding; een instrument om financiële middelen uit het publiek te vergaren. De afgelopen tijd komt er, zowel in de media als op wetenschappelijk gebied, steeds meer aandacht voor dit instrument. Het wordt gezien als één van de goede mogelijkheiden om zowel de financiële situatie van instellingen te verbeteren als de binding met het publiek te versterken. Hoewel crowdfunding zich in eerste instantie binnen de creatieve sector heeft ontwikkeld, is het op dit moment niet exclusief meer voor deze sector voorbehouden. Crowdfunding speelt zich in vrijwel elke denkbare sector af. Mede hierdoor zijn er verschillende vormen van crowdfunding ontstaan. Verschillende definities over wat crowdfunding nu precies is, doen de ronde.

Crowdfunding

Globaal kunnen er twee soorten crowdfunding worden onderscheiden: equity based en incentive based crowdfunding. In de eerste vorm ontvangt de donateur of investeerder een financiële tegenprestatie voor zijn investering. De tweede vorm van crowdfunding is meer gebaseerd op donaties aan organisaties en projecten. Hierbij ontvangen donateurs vaak geen (of kleine) financiële tegenprestaties, maar biedt men materiële en immateriële tegenprestaties. In de kunst- en cultuursector wordt vooral met de laatste vorm gewerkt. Uit verschillende gesprekken met betrokkenen bij crowdfunding initiatieven blijkt dat men al veel over de werking van crowdfunding te weten is gekomen, maar dat er nog weinig aandacht is geweest voor de motivatie van de donateurs. Men heeft wel een idee, maar kan daar nog niet de vinger op leggen. Er is eigenlijk nog geen antwoord te geven op de vraag: “Welke argumenten zijn belangrijk voor individuele donateurs om te kiezen voor een financiële bijdrage, middels crowdfunding, aan een specifiek project?”. De focus van dit onderzoek ligt op projecten die zich op crowdfunding platforms presenteren.

Literatuur

Om een zo volledig mogelijk beeld te geven van de aanwezige kennis over motivaties van donateurs is gebruik gemaakt van een in 2011 verschenen artikel van Bekkers en Wiepking. Dit artikel, A literature Review of Samenvatting Empirical Studies of Philanthropy, is geschreven naar aanleiding van een studie naar meer dan 500 artikelen die betrekking hebben op het geven aan goede doelen. Er worden acht mechanismen beschreven die invloed hebben op de beslissing van individuen om een donatie te doen. Ze kunnen het best beschreven worden als: (1) besef van noodzaak; (2) verzoek om te doneren; (3) kosten en baten; (4) altruïsme; (5) reputatie (6) psychologische baten; (7) normen en waarden; (8) effectiviteit. Met deze mechanismen als model wordt het doneren aan crowdfunding verduidelijkt.


Crowdfunding onderzoek Bilson Cultuur motivatie
Crowdfunding onderzoek Bilson Cultuur motivatie
Crowdfunding onderzoek Bilson Cultuur motivatie

Conclusie

Uit het onderzoek komt naar voren dat drie mechanismen extra belangrijk zijn bij de beslissing van donateurs om bij te dragen aan culturele projecten op crowdfunding platforms. Ten eerste zijn de waarden die een donateur aanhangt belangrijk voor de keuze voor a) het project waaraan hij doneert en b) om welk bedrag het dan zal gaan. De donateur doneert aan projecten die hij van goede kwaliteit vindt of waar hij affiniteit mee heeft. Kwaliteit is hierbij een persoonlijk oordeel en dit oordeel is vooral gebaseerd op eerdere ervaringen met projecten van de projectinitiator. Ten tweede is de effectiviteit van de donatie een belangrijke factor. De donateur wil niet alleen bijdragen aan projecten die hij leuk of goed vindt, maar wil ook dat zijn donatie goed besteed wordt en dat het zijn donatie is geweest die het project mogelijk heeft gemaakt. Als laatste spelen de kosten en baten een rol.

Een deel van de donateurs wordt overtuigd door de tegenprestatie die ze bij een bepaald bedrag krijgen. Een ander deel vindt de materiële baten minder van belang, maar richt zich meer op immateriële zaken als bijvoorbeeld het gevoel van betrokkenheid. Het is de vraag of dit laatste ook niet onder psychologische baten geschaard dient te worden.

Crowdfunding onderzoek Koen van Vliet Cultuur
Prijs Gratis
Soort Masterthesis
Taal Nederlands
Afmetingen n.v.t
Gewicht n.v.t
Aantal pagina’s 64 pagina’s